September 2, 2020

ומאין השנאה הזו” - בין ברנר לגורדון עם שי זרחי”

העלייה השנייה התאפיינה במרידה דרמטית ביהדות. אותם חלוצים, שהגיעו כל אחד על דעת עצמו, ביקשו ליצור כאן בארץ ישראל דבר חדש. דמות לאומית חדשה.

לעלייה זו שני מנהיגים בולטים שהובילו את אותם החלוצים:

מצד אחד ברנר - מבקש למרוד, מבקש להתנתק מהיהודי הגלותי

מצד שני גורדון - מבקש פיוס, מבקש התחברות לעצמיות האדם

שני אנשים עם מזג רוחני שונה, שהשיח והמתח ביניהם נוגע בנו עד היום במדינת ישראל בה שני כוחות חזקים נשמעים בה: זה המבקש להתנתק, וזה המבקש להתחבר.

בפרק זה יתארח שי זרחי, איש גניגר, ממקימי מדרשת אורנים, וראש בית המדרש לרבנות ישראלית.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App