July 28, 2020

הסכסוך היהודי-ישראלי חלק א’ - הנתק האסוציאטיבי

הסדרה "הסכסוך היהודי-ישראלי" מבקשת לשרטט את הקווים לניתוק בין הזהות היהודית לזהות הישראלית, מה המקורות של ניתוק זה ומה עלינו לעשות.

בפרק הראשון נציג את ההווה - איך הסכסוך הזה בא לידי ביטוי בימינו, ולמעשה מה הוביל להקמתה של המדרשה למנהיגות ציונית תבור.

 

בסדרה נארח את עמיחי שיקלי, ראש המדרשה למנהיגות ציונית "תבור", יחד עם מאור רובין.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App