July 28, 2020

הסכסוך היהודי-ישראלי חלק ג’ - באר חתומה

הסדרה "הסכסוך היהודי-ישראלי" מבקשת לשרטט את הקווים לניתוק בין הזהות היהודית לזהות הישראלית, מה המקורות של ניתוק זה ומה עלינו לעשות.

הפרק השלישי והאחרון של הסדרה, בו נראה איך התהליכים שקרו בראשית הציונות משפיעים עלינו, וננסה לתת כיוון לפתרון האתגר.

בסדרה נארח את עמיחי שיקלי, ראש המדרשה למנהיגות ציונית "תבור", יחד עם מאור רובין.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App