September 16, 2020

טיפה של אור - שיחת נפש עם אביתר בנאי לקראת הימים הנוראים

מסע ההתקרבות ליהדות של אביתר בנאי שזור בין שיריו השונים החל מהשיר "יש לי סיכוי" ועד "עד האהבה". בכל שיר חלק אחר בתנועת הנפש של ההתקרבות וההתרחקות, רצוא-ושוב.

שיחה אישית זו עם אביתר אודות התהליך שלו מזכירה לנו את התהליך שהחברה הישראלית כולה נמצאת בה, ומשתקפת במוסיקה הישראלית.

את השיחה מנחה הרב יובל פרוינד, מחנך, מוסיקאי ומחבר ספרי רוח.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App