October 21, 2020

כלים שלובים עם עמיחי שיקלי

"כוחם של הרעיונות הפילוסופים הפוליטים והכלכליים בהיותם צודקים ואף כשאינם צודקים, רב יותר מאשר סבורים בדרך כלל, ולמעשה מלבדם אין כמעט עוד דבר ששולט בעולם" (ג'ון מיינרד קיינס). 
 
יגאל אלון ז"ל, ילד מסחה (היא כפר תבור) היה איש ארץ-ישראל. אביו איש אדמה שעלה בעלייה הראשונה, ואמו גדלה בצפת. האב שקרא ברדיצ'בסקי והאם המסורתית היו לקרקע עליה צמחה הגותו הייחודית והכמעט לא מוכרת של אלון.
 
אלון הידוע בהיותו מגדולי מצביאי תש"ח, ופוליטיקאי בכיר בתנועת העבודה, פרס את תפיסת עולמו ב-7 ספרים. האחרון נושא את השם "כלים שלובים" והוא כצוואה רוחנית שהותיר אחריו אלון.
 
בפרק זה עמיחי שיקלי מביא את קולו הייחודי של אלון שאולי, בקריאה רגישה, מאפשר למצוא פתרונות לאתגרים החברתיים והתרבותיים שאנו מתמודדים איתם כיום.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App